منفذ اعلاني لـ شات انحراف 
 

 

 

منفذ اعلاني لـ شات عرب هز 
 

 
منفذ اعلاني لـ جونا غير 
 

 

منفذ اعلاني لـ الباشا كام 

 

منفذ اعلاني لـ غلاتي اغليك